Кафедра "Електричні системи"

Кафедра є однією з випускаючих кафедр електротехнічного факультету. Cоздана в грудні 1976 р. після розділення кафедри "Електричні станції, мережі і системи". Вона готовить бакалаврів, фахівців (інженерів-електриків), магістрів за фахом "Електричні системи і мережі" й аспірантів по спеціальностях "Електричні машини і апарати", "Електричні станції, мережі і системи", "Електротехнічні комплекси".

Кафедра укомплектована висококваліфікованими фахівцями. По виконаних науково-дослідних роботах по актуальній тематиці співробітниками кафедри успішно захищені 14 дисертацій, з них 12 кандидатських й 2 докторських (Рогозін Г.Г., Заболотний І.П.).

Кафедра використовує для навчання студентів два дисплейних класи ПЕОМ із виходом в INTERNET, сучасні тренажери для формування навичок керування режимами роботи електричних систем. Сучасне технічне забезпечення кафедри дозволяє забезпечити випускникам кафедри глибоку підготовку з використання сучасних інформаційних технологій (бази даних і системи керування ними, експертні системи та ін.) для керування режимами електричних систем. Для підвищення ефективності навчання кафедра використовує сучасні технології навчання у вигляді автоматизованих навчальних систем, ділових ігор, тренажерів, електронних підручників. Кафедра забезпечує підготовку інженерів з поглибленим вивчанням англійської або французької мов. Студенти виконують і захищають дипломні роботи відповідною мовою й одержують сертифікат технічного перекладача.

Велику увагу кафедра приділяє творчій роботі студентів. Щорічно разом з викладачами вони публікують понад 10 наукових праць. Багато їхніх розробок на міжнародних студентських наукових конкурсах і конференціях визнані гідними високих нагород. Випускники-відмінники, успішно продовжують навчання або працюють за кордоном.

Кафедрою підготовлено понад 1000 інженерів-електриків за фахом "Електричні системи і мережі" для підприємств країн СНД та понад 100 інженерів для країн далекого зарубіжжя. Високий рівень підготовки інженерів підтверджується відгуками підприємств, заявками на підготовку фахівців й успіхами випускників на виробництві. Два чоловіки (Мнухін А. Г. та Ковальов А. П.) захистили докторські й поняд 10 чоловік - кандидатські дисертації.

Співробітники кафедри є членами спеціалізованої ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Кафедра веде наукову роботу та готова співпрацювати за такими напрямками:

 • Розробка експериментальних методів визначення сукупностей електромагнітних параметрів і математичних моделей машин змінного струму; моделювання режимів роботи електричних систем.
 • Розробка автоматизованих робочих місць інженерів-електриків електричних станцій, електричних мереж для оперативного керування режимами роботи.
 • Розробка експертних систем діагностування стану електроустаткування електричних станцій і підстанцій, режимів роботи.
 • Проблеми електромагнітної сумісності електричних систем і споживачів, забезпечення якості електроенергії.
 • САПР повітряних ліній електропередач.
 • Розробка систем автоматичної компенсації струмів замикання на землю в мережі з компенсованої нейтраллю.

За зазначеними науковими напрямками опубліковано понад 400 наукових праць, заявки на винаходи. Співробітники кафедри регулярно приймають участь в науково-технічних конференціях.

Кафедра веде роботу з перепідготовки інженерно-технічного персоналу енергокомпаній за наступними напрямками:

 • Показники якості електроенергії й забезпечення нормованих показників якості.
 • Енергозберігаючі технології.
 • Експертні системи діагностики обладнання й виробничих процесів.
 • Методи підвищення економічності й надійності роботи енергоблоків у нестаціонарних режимах електричних мереж, систем електропостачання промислових підприємств.
 • Сучасні інформаційні технології керування.


Наші координати:

Донецьк, вул. Артема, 58, ДонНТУ,
кафедра "Електричні системи",
тел. 301-03-07.
e-mail:esis@elf.donntu.org
esis@elf.dgtu.donetsk.ua